Chuyển đến nội dung chính

BLOG vophubong[voduonghonglam]: CAM HOAI

BLOG vophubong[voduonghonglam]: CAM HOAI: Cảm hoài Nguyên tác: Đặng Dung (鄧容 感懷 世事悠悠奈老何 無窮天地入酣歌 時來屠釣成功易 運去英 雄飲恨多 致主有懷扶地軸 洗兵無路挽天河 國讎未報頭先白 幾度龍泉戴月磨 Phiên â...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU
Em sắp say rồi !!! uống nữa thôi ?
- Cờ chưa tan cuộc vẫn còn chơi ...
Giang hồ gác mái – bên sông vắng,
Trăng nước thuyền khua- một trận cười .


Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…
Duong Lam-vophubong 


VƯỜN THƠ TÌNH BẠN --NHỔ KHOAN --LỊCH SỬ

VƯỜN THƠ TÌNH BẠN


Thu về lá rụng khắp nơi nơi ,
Nhung nhớ chi mô dạ rối bời .
Đêm lụn nằm nghe cơn gió thổi ,
Ngày tàn ngồi nhặt cánh thơ rơi.
Tình ai ý gởi chưa tròn ý ?
Nghĩa bạn lời trao chửa vẹn lời .
Một mảnh vườn thơ hoa với mộng,
Nghĩa tình xướng họa để vui chơi…

Tú lang thang ====


NHỔ KHOAN
[họa thơ Lê Đăng Mành...]


Nhìn kỹ mà coi bọn Hán man

Bày mưu 9 đoạn quá tham tàn

Biển người lấn giựt quân ăn cướp

Đất bạn tranh giành lũ ác gian

Miệng nói “đệ huynh” tình hữu hảo…

Gươm đâm “bè bạn “nghĩa sao bàn?

Mặt người dạ thú bao nham hiểm

Dân Việt biết rồi :   QUYẾT NHỔ KHOAN...

Dương Lam
#373


Re:THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ 20.05.2014 12:42:08 (permalink)

===============


LỊCH SỬ

Tiệc chửa tàn canh,rượu chớ say
Còn đây ta hẹn khúc quanh nầy…
Quyết thề giữa trận vung tay kiếm
Cùng hẹn bên trời đạn xé mây[1­
Đất Tống bao lần thành quách đổ [2]
Trời Nam muôn thủơ rạng kỳ đài
Sân nhà giặc đến toàn dân…