Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

BLOG vophubong[voduonghonglam]: CAM HOAI

BLOG vophubong[voduonghonglam]: CAM HOAI: Cảm hoài Nguyên tác: Đặng Dung (鄧容 感懷 世事悠悠奈老何 無窮天地入酣歌 時來屠釣成功易 運去英 雄飲恨多 致主有懷扶地軸 洗兵無路挽天河 國讎未報頭先白 幾度龍泉戴月磨 Phiên â...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét